คลังสินค้าระบบใหม่ล่าสุดเริ่มเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2562

คลังสินค้าของบริษัทไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่จัดเก็บสินค้า แต่ยังเป็นศูนย์กลางโครงสร้างโลจิสติกส์ที่เป็นยุทธศาสตร์ในการกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมต้นทุน

ทั้งนี้ M-SENKO ได้นำระบบคลังสินค้าและการขนส่งมารวมไว้เป็นหนึ่งเดียวกันสร้างยุทธศาสตร์สำคัญของโลจิสติกส์

ควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ รักษาคุณภาพสินค้าด้วยห้องเย็นและห้องแช่แข็งที่มีระบบและเทคโนโลยีที่สามารถควบคุมอุณหภูมิอย่างละเอียด 
เพื่อเหมาะสมกับการคงไว้ซึ่งคุณภาพ เฉพาะสินค้านั้นๆ

 

คลังสินค้าของเรามีทางลำเลียงสินค้าเข้าออก
และห้องคัดแยกที่ควบคุมอุณภูมิที่เหมาะสมเสมอ


M-SENKO มีระบบควบคุมสินค้าที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้การคัดแยก
และจัดเก็บสินค้ามีความแม่นยำ
ระบบสามารถเชื่อมโยงกับระบบคลังสินค้าของลูกค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง

M-Senko มี Air Curtain ที่สามารถปิดกั้นอากาศ
จากภายนอกสู่ภายใน และป้องกันการรั่วไหลของอากาศ
ภายในสู่ภายนอกได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อคงสภาพสินค้าให้มีคุณภาพสูงสุด

 

เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าเรามีระบบการเคลื่อนย้ายสินค้าให้น้อยที่สุด 
ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเก็บจนถึงขั้นตอนการจัดส่ง
เพื่อให้สินค้าคงอยู่ในสภาพเดิมมากที่สุด

   กรอกข้อมูลสำหรับสอบถามรายละเอียดการให้บริการหรือต้องการให้คำแนะนำ