บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด ให้บริการด้านโลจิสติกส์
ในกลุ่มสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบครบวงจร (Cold Chain Logistics)
ด้วยบริการคลังสินค้าและบริการขนส่งสินค้าแช่เย็นแช่แข็ง
โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

 เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้าน Cold Chain Logistics ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ถูกต้องตามกฎหมาย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

คงรักษาคุณภาพและความปลอยภัยในสินค้า การบริการที่ดีเยี่ยม ถูกต้อง ตรงเวลา พร้อมนำมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ส่งเสริม พัฒนา ศักยภาพ พนักงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องบริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้น
ในปี พ.ศ. 2561 จากการร่วมทุนระหว่างสองบริษัท คือ
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้นำด้านธุรกิจอาหารที่มีเชนร้านอาหารมากที่สุดในประเทศไทย และ
บริษัทเซนโค (กรุ๊ป) โฮลดิงส์ จำกัด ผู้นำด้านโลจิสติกส์ในประเทศญี่ปุ่นกรอกข้อมูลสำหรับสอบถามรายละเอียดการให้บริการหรือต้องการให้คำแนะนำ