บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด ให้บริการด้านโลจิสติกส์
ในกลุ่มสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบครบวงจร (Cold Chain Logistics)
ด้วยบริการคลังสินค้าและบริการขนส่งสินค้าแช่เย็นแช่แข็ง
โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

 


เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้าน Cold Chain Logistics ด้วยบริการจัดการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นแช่แข็ง

ในพื้นที่ยุทธศาสตร์การกระจายสินค้าของประเทศไทย และให้บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าทุกกลุ่มธุรกิจ

 บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้น
ในปี พ.ศ. 2561 จากการร่วมทุนระหว่างสองบริษัท คือ
บริษัท เอ็ม เค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้นำด้านธุรกิจอาหารที่มีเชนร้านอาหารมากที่สุดในประเทศไทย และ
บริษัทเซนโค (กรุ๊ป) โฮลดิงส์ จำกัด ผู้นำด้านโลจิสติกส์ในประเทศญี่ปุ่นกรอกข้อมูลสำหรับสอบถามรายละเอียดการให้บริการหรือต้องการให้คำแนะนำ