M-SENKO มีบริการระบบโลจิสติกส์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารในอุณหภูมิที่คงที่

ด้วยการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดและการบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

  

เรามีรถขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิหลากหลายประเภทให้เลือกใช้ตามความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า เช่น การขนส่งในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวโดยใช้บรรทุกขนาด 1 ตันทั้งหลังคาสูงและหลังคาเตี้ยรถบรรทุกขนาดใหญ่ เพื่อขนส่งสินค้าจำนวนมาก โดยสามารถขนส่งได้ 2 อุณหภูมิ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรถต้นทุนในการจัดส่ง

M-SENKO มีเครือข่ายโลจิสติกส์ครอบคลุมทั่วประเทศไทยเราสามารถนำเสนอแผนงานการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทย อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของลูกค้า

M-SENKO มีความร่วมมือกับผู้ผลิตเครื่องแช่แข็ง และผู้ผลิตรถบรรทุกสร้างรถบรรทุกแช่แข็งที่มีลักษณะเฉพาะมีฟังก์ชั่นสูงรุ่นใหม่ล่าสุดนั้นมีความสามารถหล่อเย็นได้อย่างรวดเร็วประหยัดพลังงานและลด CO2 ได้ดี 

 

 

 

 

 

 

M-SENKO ใช้ระบบจัดการความปลอดภัยในการขนส่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านความปลอดภัยในการขนส่งมีระบบคอยควบคุมสภาวะของคนขับรถ ให้คนขับรถได้จอดพักเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอยู่เสมอ

มีระบบ Data Recorder : Digital Tachograph จะเก็บข้อมูลการใช้งานรถของผู้ขับขี่แต่ละคนและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ พัฒนาขีดความสามารถในการขับขี่และช่วยประหยัดน้ำมันกรอกข้อมูลสำหรับสอบถามรายละเอียดการให้บริการหรือต้องการให้คำแนะนำ